Płatność za śmieci

smiecifirmaINFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIELISZ
WPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK URZĘDU GMINY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIELISZU Z/S W STAWIE NOAKOWSKIM NR


37 9628 0007 2001 0000 0013 3001

 

 

 

 

 

 

 
OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
WYNOSI — 17,00 zł od gospodarstwa domowego lub 7,00 zł od osoby za każdy miesiąc

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY WYNOSI — 34,00 zł od gospodarstwa domowego lub 14,00 zł od
osoby za każdy miesiąc

TERMIN PŁATNOŚCI ZA MIESIĄCE : styczeń, luty, marzec — do 31.03.2014
TERMIN PŁATNOŚCI ZA MIESIĄCE : kwiecień, maj, czerwiec — do 30.06.2014
TERMIN PŁATNOŚCI ZA MIESIĄCE : lipiec, sierpień, wrzesień — do 30.09.2014
TERMIN PŁATNOŚCI ZA MIESIĄCE : październik, listopad, grudzień —
do 30.11.2014
 

 

 

Text Box: Bank nie pobiera prowizji od wpłat dokonywanych na rachunek Urzędu GminyINFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIELISZ

WPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK

URZĘDU GMINY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIELISZU Z/S W STAWIE

NOAKOWSKIM NR 37 9628 0007 2001 0000 0013 3001

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

WYNOSI — 17,00 zł od gospodarstwa domowego lub 7,00 zł od osoby za każdy

miesiąc

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB

NIESELEKTYWNY WYNOSI — 34,00 zł od gospodarstwa domowego lub 14,00 zł od

osoby za każdy miesiąc

TERMIN PŁATNOŚCI ZA MIESIĄCE : styczeń, luty, marzec — do 31.03.2014

TERMIN PŁATNOŚCI ZA MIESIĄCE : kwiecień, maj, czerwiec — do 30.06.2014

TERMIN PŁATNOŚCI ZA MIESIĄCE : lipiec, sierpień, wrzesień — do 30.09.2014

TERMIN PŁATNOŚCI ZA MIESIĄCE : październik, listopad, grudzień —

do 30.11.2014

Fair

3°C

Nielisz

Fair

Humidity: 75%

Wind: 16.09 km/h

  • 2 Mar 2015

    Partly Cloudy 8°C 0°C

  • 3 Mar 2015

    Cloudy 6°C 0°C

Tuesday the 3rd.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review