Płatność za śmieci

smiecifirmaINFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIELISZ
WPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK URZĘDU GMINY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIELISZU Z/S W STAWIE NOAKOWSKIM NR


37 9628 0007 2001 0000 0013 3001

 

 

 

 

 

 

 
OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY
WYNOSI — 17,00 zł od gospodarstwa domowego lub 7,00 zł od osoby za każdy miesiąc

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY WYNOSI — 34,00 zł od gospodarstwa domowego lub 14,00 zł od
osoby za każdy miesiąc

TERMIN PŁATNOŚCI ZA MIESIĄCE : styczeń, luty, marzec — do 31.03.2014
TERMIN PŁATNOŚCI ZA MIESIĄCE : kwiecień, maj, czerwiec — do 30.06.2014
TERMIN PŁATNOŚCI ZA MIESIĄCE : lipiec, sierpień, wrzesień — do 30.09.2014
TERMIN PŁATNOŚCI ZA MIESIĄCE : październik, listopad, grudzień —
do 30.11.2014
 

 

 

Text Box: Bank nie pobiera prowizji od wpłat dokonywanych na rachunek Urzędu GminyINFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NIELISZ

WPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK

URZĘDU GMINY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIELISZU Z/S W STAWIE

NOAKOWSKIM NR 37 9628 0007 2001 0000 0013 3001

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

WYNOSI — 17,00 zł od gospodarstwa domowego lub 7,00 zł od osoby za każdy

miesiąc

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB

NIESELEKTYWNY WYNOSI — 34,00 zł od gospodarstwa domowego lub 14,00 zł od

osoby za każdy miesiąc

TERMIN PŁATNOŚCI ZA MIESIĄCE : styczeń, luty, marzec — do 31.03.2014

TERMIN PŁATNOŚCI ZA MIESIĄCE : kwiecień, maj, czerwiec — do 30.06.2014

TERMIN PŁATNOŚCI ZA MIESIĄCE : lipiec, sierpień, wrzesień — do 30.09.2014

TERMIN PŁATNOŚCI ZA MIESIĄCE : październik, listopad, grudzień —

do 30.11.2014

Fog

13°C

Nielisz

Fog

Humidity: 82%

Wind: 22.53 km/h

  • 27 Mar 2015

    Showers 14°C 4°C

  • 28 Mar 2015

    AM Showers 12°C 1°C

Friday the 27th.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review